Време за обновяване на общите части на етажната собственост!

Кантора Акорд като професионален домоуправител на много от входовете във Варна, се стреми да създаде организация по вътрешното реновиране на етажната собственост. През пролетта и лятото...

Какво е технически паспорт на сграда?

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители – собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е...

Ползите от услугата „професионален домоуправител”

Управлението на собствеността включва оптимизиране на разходите и услугите, необходими за поддържане на имота, както и заплащане на сметките за консумативни разходи, осъществяване на ефективна...

Пет признака, по които ще различавате професионалния домоуправител от непрофесионалния !!!

За всички собственици на апартаменти /в  режим на етажна собственост/, които желаят да ползват услугата „професионален домоуправител“ или поне биха били заинтересовани от тази възможност,...