h222Click here to change this text

 • Разпределяне, събиране и заплащане на всички такси- общ ток, ток асансьор, такса асансьор, почистване, фонд ремонт и обновление и др.
 • Организиране и провеждане на общи събрания, водене на пълна документация, създаване на домова книга, административни услуги и контакти с административните органи; безплатна консултация  по въпросите касаещи вашата етажна собственост.
 • Почистване на входа, поддържане на общите части на сградата.
 • Представяне на оферти, организиране, извършване и следене на качеството и гаранции за всички видове, необходими и основни ремонти- на покрив, смяна на дограма, външно и вътрешно измазване и боядисване, ВИК и ел. инсталации.

От Понеделник до Петък от 9.00 часа до 17.00 часа може да ни търсите за:

 1. За да подадете сигнал за технически проблем.
 2. За проверка и промяна на заявените данни по таблиците.
 3. За да получете информация относно плащанията и съществуващи задължения.
 4. За да подадете сигнал относно почистването.
 5. За въпроси относно документация и административна дейност на етажната собственост.
 6. За въпроси касаещи юридически проблеми.
 7. Информации за нови клиенти
 8. За връзка с оператор.
By