Професионалното управление на етажната собственост става все по-актуална тема у нас и поражда доста въпроси сред живущите в сградите. Експертите от КАНТОРА АКОРД обобщиха най-често задаваните въпроси и решенията, които успешно използват в практиката.

Помага ли професионалният домоуправител при решаване на спорове между съседи?
КАНТОРА АКОРД: Професионалният домоуправител играе ролята на буфер между живущите в една сграда и помага да не се достига до конфликти. В нашата практика имаме подобни случаи, но чрез активен диалог и посредничество се намира правилният и адекватен начин на комуникация между съседите.

Какво образование и професионален опит е необходимо да притежава добрият домоуправител?
КАНТОРА АКОРД: Професионалният домоуправител съвместява множество функции и следва да е компетентен по много въпроси, свързани както с етажната собственост, така и с техническа насоченост. В управлението на етажната собственост процесът е многостранен, необходимо е екипът да разполага с юридически подготвен персонал, адвокат и счетоводител.

Как професионалният домоуправител на КАНТОРА АКОРД се справя със съседи, които не желаят да плащат, това Ваш ангажимент ли е, или на съседите?
КАНТОРА АКОРД: В повечето случаи ангажиментът по събирането на вноските е на професионалния домоуправител. Некоректните собственици подлежат на санкции съгласно Закона за етажната собственост. За да е успешно справянето с подобни проблеми, е важно при свикване и провеждане на Общо събрание да се спазят всички законови изисквания, за да се улесни съдебната процедура при събиране на неплатените вноски.

Колко се заплаща за почистване на сградата и събиране на таксите? Определена сума на апартамент/офис ли се събира, или по друг начин?
КАНТОРА АКОРД: Месечните вноски и начинът на събиране и разпределяне на разходите се определя от Общото събрание на етажната собственост. То определя и вида на услугите, които да бъдат извършвани. Конкретната цена се определя според спецификата на сградата – брой етажи, площи за почистване, честота на почистване, брой апартаменти и др.

КАНТОРА АКОРД ООД е създадена през 2009 година и е водеща компания в управлението на етажната собственост в град Варна. Дружеството има за цел да отговори на изискванията и нарасналата нужда от регулация и координация на съседските взаимоотношения и Община Варна.

В КАНТОРА АКОРД можете да откриете екип от професионалисти, които да регистрират вашата етажна собственост, да организират общи събрания, да събират таксите от всички съседи, да се погрижат за нужните ремонти във вашата сграда, да ви застраховат, както и юридически да ви консултират по важни за Вас въпроси.

СЪВЕТИ ОТ КАНТОРА АКОРД ПРИ ИЗБОРА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ:

История на компанията- да работи лоялно с контрагенти- поддържащи асансьорни фирми, почистващи компании, строителни фирми и др.;

Персонал- необходимо е да има персонал, който да е компетентен и достатъчно многоброен, за да обезпечи всички възникнали нужди на етажната собственост;

Подходящ и лесен за посещение офис- удобен паркинг, възможност за постоянен контакт с поддържащата фирма;