Ползите от услугата „професионален домоуправител”

Управлението на собствеността включва оптимизиране на разходите и услугите, необходими за поддържане на имота, както и заплащане на сметките за консумативни разходи, осъществяване на ефективна комуникация с доставчиците на услуги и други. Професионалните фирми, предлагащи управление на недвижимата собственост, се стремят да внедряват и поддържат високи стандарти за безопасност и качество на системите и съоръженията съгласно европейските изисквания и според възможностите на собствениците.

Фирмите се ангажират и с воденето, архивирането и съхранението на всички юридически и финансови документи, свързани с даден имот. Всички посочени дейности по управлението на недвижимата собственост могат да бъдат извършвани както самостоятелно (само една от услугите), така и комплексно (пакет от услуги). Тъй като дейностите са взаимно свързани и е необходима синхронизация при тяхното извършване,  оптималният вариант за управление на недвижимата собственост е всичко да бъде поето от мениджърска компания чрез въвеждане на модела на доверително управление чрез компании за управление на недвижима собственост.

Комплексната услуга малко трудно си пробива път в България. Тя е много удобен вариант за собствениците. Когато те подпишат договор със специализирана компания, прехвърлят отговорността си на нея. Това е една от причините, заради които си струва да се възложи цялата дейност на една професионална компания. На пръв поглед разходите са по-високи, но ако собственикът на имота си направи детайлно сметката, ще установи, че не е точно така.

През последните години с приемането на Закона за етажната собственост все повече притежатели на недвижимо имущество се обръщат към фирми, специализирани в управлението на собственост, в частност към фирми, предлагащи услугата „професионален домоуправител”. Понятието „професионален домоуправител” е само една част от т.нар. управление на недвижимата собственост. То включва комплекс от услуги и има за цел да намалява разходите по поддръжката на етажната собственост в една сграда, в повечето случаи – жилищна.

Използването на професионален домоуправител създава оптимална организация и по-ефективна поддръжка на сградата и прилежащото пространство. А в резултат на полаганите грижи за сградата се повишава нейната стойност, респективно стойността на имотите на всеки един собственик. И трето, но не на последно място, професионална компания предпазва обитателите от междусъседски конфликти.

Leave a Reply

Your email address will not be published.