Пет признака, по които ще различавате професионалния домоуправител от непрофесионалния !!!

За всички собственици на апартаменти /в  режим на етажна собственост/, които желаят да ползват услугата „професионален домоуправител“ или поне биха били заинтересовани от тази възможност, ще направя следния анализ. Разликите, които посочвам са в тясна връзка със зачестилите сигнали за хора, опитващи се да се представят за  лице,  упражняващо функции по поддръжка и управление на общите части на входовете, с едничката мисъл да измъкнат пари и информация относно кой, къде и кога живее.

 

1.Професионалният домоуправител има ясна легитимация. За уточнение искам да отбележа, че услугата „професионален домоуправител“ се осъществява от юридическо лице, което за улеснение ще наричам „управляваща компания“. Има създадена организация и екип от специалисти в различни области. За да няма неприятни изненади от типа – „професионалния домоуправител“ е „човекът с куфарчето“, останал без работа, но пък дълбоко убеден в своите способности да ремонтира, сменя крушки, който има братовчедка със счетоводна кантора и познава законите от публикациите по жълтите вестници, се налага да се проверят следните обстоятелства.

– наличие на самостоятелен офис, с обявен адрес, различен от апартамент в някой блок  или част от стаичка на друг офис. Професионалният домоуправител ще Ви покани в офиса си на разговор, за да уточните въпросите, които Ви вълнуват, без да предлага да направи „оглед на място, щото така е по-удобно“, пък другата информация може да я видите в интернет страницата му (направена преди 2-3 месеца, с дизайн и картинки,  по възможност без авторски права, с копирана информация от оригинални сайтове.)

– управляващата компания е регистрирана преди повече от 1 г., има ясна история и се състои от повече от 2-3 човека, роднини по права линия. Фирмата има служители, компетентни в различните области на поддръжка и управление, има назначени юристи, които могат да защитят правата Ви, познават законодателството на Р. България, като екипът на професионалния домоуправител е в състояние да извърши поетите задачи и ангажименти.

 

2.Професионалният домоуправител има ясната задача да опазва личната Ви информация. В своята работа домоуправителят получава информация свързана с Вас, с личното Ви имущество, собственост, брой живущи, време и периодичност на обитаване на апартаментите. За целта е много важна юридическото лице, което Ви предоставя тази услуга да има регистрация  по закона за защита на личните данни.

 

3.Професионалният  домоуправител е добре познат. За да бъдете сигурни, че лицето, представящо се за „професионален домоуправител“ наистина упражнява професия като такъв, може да се консултирате във Вашето кметство – отдел етажна собственост, дали са чували за такова лице. Може да попитате асансьорния техник или почистващата фирма, дали работят съвместно с домоуправителя, дали имат информация за него. Дори и наличието на негативни коментари в различни форуми е показателно за дейност, като всеки сам може да прецени дали коментарите отразяват действителното състояние на нещата или са плод на омраза, завист, че някой е принудил друг да си плати таксата за асансьор и общия ток.

 

4.Професионалният домоуправител цени своето време и времето на клиентите си. Една отговорна управляваща компания, в лицето на своите служители, няма да се впусне в безкрайни, празни обяснения и самоизтъквания, колко много знае и разбира. Няма нахално да хвали постиженията си пред очите на бъдещите си клиенти или пък да изпадне в другата крайност да не сподели нищо за своя опит. Нормално е истински заетите хора да имат ангажименти и планове, като по тази причина да не могат винаги да бъдат свободни. Екипът на управляващата компания ще отреагира на всеки неотложен случай, на всяка спешна ситуация с вещина и способности, ще вземе необходимите мерки, адекватни на събитието и ще осигури необходимото присъствие.  Човекът винаги готов по всяко време да отиде навсякъде, за да извърши нещо маловажно,  няма друга работа, като е готов на всичко само и само да реализира амбицията си, да бъде професионален домоуправител.

 

5.Професионалният домоуправител няма да Ви излъже. Празните обещания не влизат в услугата. Професионалният домоуправител няма интерес да обещава неизпълними неща само за да привлече клиенти, било и за кратко. За да легитимира позицията си на пазара, домоуправителят има интерес нещата, които са били обещани да бъдат изпълнени. Невъзможните и популистки обещания за гарантирано участие в програми за финансиране на етажната собственост, усвояване на средства за саниране и енергийна ефективност , за нереално ниски цени за ремонти и услуги, според изискванията на живущите, съвсем скоро се връщат като бумеранг. Това поставено на фона на една дългосрочна перспектива ясно различава домоуправителите по техните намерения и възможности.

 

Забележка: За да бъде представена услугата достатъчно качествено и според очакванията на собствениците, за да няма след това разочаровани хора, не е необходимо всеки, който няма какво да прави  да се пробва като „професионален домоуправител“, защото е много добър във всичко, а трябват познания, ресурс и време.

Leave a Reply

Your email address will not be published.