Кантора Акорд като професионален домоуправител на много от входовете във Варна, се стреми да създаде организация по вътрешното реновиране на етажната собственост.

През пролетта и лятото на всяка година се започва традиционно обновяване на общите части на етажната собсвеност. Кантора Акорд като професионален домоуправител се явява гарант за качествено изпълнение на тези ремонтни дейности. Най-разпостранени са боядисването на стените и таваните на общите части, както и смяната на старата входна врата с нова. Цените за тези дейности са повече от отлични, а сроковете за изпълнение и поетите гаранции са константни величини.

Кантора Акорд – професионален домоуправител Варна!